Strona Główna

2012-01-11
Taryfy za wodę i ściekiUCHWAŁA Nr IX/47/11
RADY GMINY WILGA
z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /tekst jednolity Dz. U Nr.123, poz.858 z 2006r z późn. zm) i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Wildze uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdzić taryfę za pobór 1m3 wody z wodociągu grupowego dla gospodarstw domowych i odbiorców przemysłowych na kwotę:
1.WODA - 2,28 zł za 1m3 + VAT tj. 2,46 zł za 1m3.
2.WODA - opłata abonamentowa za miesiąc - 1,50 zł + VAT tj. 1,62 zł za 1 m-c

§ 2

Zatwierdzić taryfę za wprowadzenie 1m3 ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 4,56 zł + VAT tj. 4,92 zł za 1m3 .

§ 3
Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Wilga.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Węgrzynek

Powrót


BiP
Wydarzenia

  Kwiecień 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


Urząd Gminy Wilga 2010  |   Kontakt