Strona Główna

2014-04-03
Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Wilga


Przewodniczący Rady Gminy informuje, że dnia 10 kwietnia 2014 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy Wilga.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego ośrodka Pomocy społecznej w Wildze.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Wildze do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/83/12 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wilga na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu, formy i informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wilga za pierwsze półrocze roku budżetowego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilga na 2014 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wilga na 2014 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019.
13.Zapytania i wnioski.
14. Sprawy różne.
15.Zamknięcie sesji.
Powrót


BiP
Wydarzenia

  Kwiecień 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


Urząd Gminy Wilga 2010  |   Kontakt