Strona Główna

2016-01-21
Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej


Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej


WÓJT GMINY WILGA

ogłasza konsultacje społeczne wersji roboczej dokumentu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilga

PREZENTACJA DOKUMENTU

Serdecznie zapraszam mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych 27 stycznia 2016 r. o godz. 17:00 do Urzędu Gminy w Wildze, gdzie w sali konferencyjnej odbędzie się publiczna prezentacja tego dokumentu wraz z jego omówieniem, na którą wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilga będzie stanowił załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia tego dokumentu.

Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej www.ugwilga.pl, jak również w Urzędzie Gminy Wilga, ul. Warszawska 38 w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 21.01.2016 r. do dnia 28.01.2016 r.
Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opinii w formie pisemnej na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Wilga (sekretariat, I piętro) oraz na stronie internetowej www.ugwilga.pl.
Formularz należy:
- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugwilga@interia.pl z dopiskiem Konsultacje społeczne - PGN lub pocztą tradycyjną na adres urzędu (z dopiskiem Konsultacje społeczne - PGN).
- lub złożyć w formie papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wildze (Wilga, ul. Warszawska 38) z dopiskiem Konsultacje społeczne - PGN.

W przypadku osób niepełnosprawnych lub osób, które będą miały trudności w wypełnieniu formularza, stosownych wyjaśnień udzieli pracownik Urzędu Gminy w Wildze.
Wyniki konsultacji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wildze oraz na stronie internetowej gminy.

Zachęcam do czynnego udziału, ponieważ prowadzone działania mają nie tylko charakter informacyjny ale również będą miały wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą dokumentu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Plan stanowić może warunek uzyskania preferencyjnego finansowania dla działań w okresie programowania 2014-2020.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilga oraz Formularz zgłaszania uwag są do pobrania w poniższych załącznikach:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Formularz zgłaszania uwag
Powrót


BiP
Wydarzenia

  Kwiecień 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


Urząd Gminy Wilga 2010  |   Kontakt