Strona Główna

2016-05-16
PROSUMENT Odnawialne źródła energii dla mieszkańców


Wójt Gminy Wilga informuje, że Gmina Wilga zamierza przygotować wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na dostawę i montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w ramach konkursu z działania 4.1 Odnawialne źródła energii.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i zakładana wysokość dofinansowania instalacji do 80% kosztów kwalifikowanych netto. W takim przypadku uczestnik projektu będzie zobowiązany do wniesienia 20% wkładu własnego.

Ostateczna realizacja przedsięwzięcia uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania ze środków EU.

W związku z tym Wójt Gminy Wilga zwraca się z prośbą do mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do programu o wypełnienie załączonej ankiety, w celu określenia potrzeb w tym zakresie.
Jeżeli wypełnione ankiety złoży co najmniej 80 osób, wtedy gmina będzie ubiegać się o pozyskanie środków i zorganizuje spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia unijnego dla gospodarstw domowych na dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych.
Ankiety można składać do 31 maja 2016 r. w Urzędzie Gminy Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga (tel. kontaktowy 25/6853070).Szacunkowy koszt montażu instalacji kolektorów słonecznych mieści się w przedziale 15-25 tys. zł., natomiast szacunkowy koszt montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych kształtuje się na poziomie 14-35 tys. zł. w zależności od wielkości instalacji.Krótka charakterystyka instalacji:

Panele fotowoltaiczne.
Instalacja fotowoltaiczna, prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego i jej łączna moc nie może przekroczyć 5 kW. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji budynku mieszkalnego o napięciu 230 V, a wytworzona w ten sposób energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego. Zakłada się montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi min. 2000 kWh, wtedy moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 2,0 kW i jest to najmniejsza instalacja którą można będzie zamontować w ramach projektu. Dach nie może być pokryty eternitem. Połać dachu na budynku mieszkalnym lub gospodarczym położonym w niewielkiej odległości od domu mieszkalnego musi być skierowana na południe, a jej nachylenie do poziomu nie powinno być mniejsze niż 30 stopni (optymalnie 45 stopni) oraz posiadać wolną powierzchnię niezbędną do zamontowania paneli fotowoltaicznych (śr. Na 1 kW mocy potrzeba ok 72 m powierzchni). W przypadku montażu ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku niezbędnym elementem jest posiadanie instalacji odgromowej. W przypadku braku instalacji odgromowej właściciel budynku zobowiąże się do jej wykonania na koszt własny.Kolektory słoneczne.
Kolektory słoneczne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Planując ilość zestawów solarnych bierze się pod uwagę liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz średnie zużycie wody. Dach nie może być pokryty eternitem. Połać dachu na budynku mieszkalnym lub gospodarczym położonym w niedalekiej odległości od domu mieszkalnego musi być skierowana na południe, a jej nachylenie do poziomu nie powinno być mniejsze niż 30 stopni (optymalnie 45 stopni) oraz posiadać wolną powierzchnię niezbędną do zamontowania kolektorów słonecznych (średnio 1 panel kolektora słonecznego zajmuje powierzchnię 2 m2. W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji CWU, jej wykonanie należy do obowiązków właściciela budynku i nie jest uwzględnianie w projekcie unijnym.

Łukasz Szychowski

/-/ Wójt Gminy Wilga
Ankieta
Ankieta
Poradnik jak wypełnić ankietę
Prezentacja zrealizowanych projektów
Powrót


BiP
Wydarzenia

  Kwiecień 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


Urząd Gminy Wilga 2010  |   Kontakt