Strona Główna

2017-08-22  
Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

UWAGA KORNIK OSTROZĘBNY


2017-08-17  
Uwaga ZAKAZ KĄPIELI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wprowadza zakaz kąpieli w miejscu wykorzystywanym do do kąpieli Stajnia Wilga Wojciech Janicki, Cyganówka 53, 08-470 Wilga, po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4101.1.57.2017 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 25.07.2017 z ww. miejsca. Stwierdzono ponadnormatywne zanieczyszczenie mikrobiologiczne w wodzie przeznaczonej do kąpieli. W związku z powyższym obowiązuje zakaz wchodzenia do rzeki ludzi oraz wprowadzania zwierząt.


2017-07-26  
INFORMACJA

P.o. Wójta Gminy Wilga na prośbę Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "REGIONY" przedstawia ofertę wypoczynku letniego dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalnym i rentowym lub pobiera świadczenia
z KRUS (emerytura, renta).
1. Termin turnusu: 13-26.08.2017 r.
2. Lokalizacja: DW HARNAŚ II ul. Nędzy Kubińca 105 A, 34- 511 Kościelisko
3. Warunki uczestnictwa:
- wiek uczestnika: od 10 do16 lat (kwalifikacji podlegają dzieci urodzone do 2001 roku),
- uczestnicy muszą posiadać przy sobie: aktualną legitymację szkolną, kartę kwalifikacyjną uczestnika (wg załączonego wzoru),
- potwierdzenie uprawnień do świadczeń KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS; UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat),
- potwierdzenie dokonania wpłaty na wskazane konto (450 zł).
Nazwa banku: Bank Zachodni WBK SA, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
Numer konta: 24 1090 1870 0000 0001 2990 7320 Tytułem: wpłata na działalność statutową: Wypoczynek letni 2017 (w przypadku wpłat indywidualnych: imię
i nazwisko dziecka, data turnusu)
4. Gwarantujemy:
- wyżywienie (pięć posiłków dziennie) oraz zakwaterowanie,
- opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej i przewodnika górskiego,
- ubezpieczenie NNW,
- atrakcyjny program kulturalno oświatowy,
- transport na oraz z miejsca wypoczynku.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami stanowiącymi załącznik do niniejszej wiadomości:

Z poważaniem

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich REGIONY ul. Lachmana 4 lok. 10 02-786 Warszawa tel. kom. 692-206-786 www.zzregiony.pl/ NIP 9512319301; REGON 142520790; KRS 0000362399

Spotkanie z organizatorem wypoczynku odbędzie się 28 lipca 2017 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wildze. Zapraszamy!

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie dot. przetwarzaniu danych osobowych REGIONY
Opis ośrodka
Program wypoczynku
Karta kwalifikacyjna


2017-07-19  
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW.

Informuję, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Wilga będzie nieczynny.
Zarządzeniem Wójta Gminy Wilga Nr 37/2017 dzień 14 sierpnia 2017 r. ustalony został dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu gminy Wilga, za odpracowaniem w dniu 26 sierpnia 2017 r. (sobota).

Robert Chychłowski
p.o. Wójta Gminy Wilga


2017-07-19  
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Wójt Gminy Wilga ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promowania zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie
Wzór ofery


2017-07-14  
Zaproszenie do składania ofert

na wykonanie remontu części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kępie Celejowskiej celem przeznaczenia na punkt przedszkolny
Zaproszenie do składania ofert
Przedmiar robót
Projekt technologiczny


2017-07-11  
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze informuje o naborze kandydatów na stanowisko asystenta rodziny.

OGŁOSZENIE


2017-07-07  
Zaproszenie do składania ofert

na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celejów - etap III
Zaproszenie


2017-07-05  
Ogłoszenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do Studium

Wójt Gminy Wilga zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wraz z prognozą Oddziaływania na Środowisko Gminy Wilga oraz o możliwości składania wniosków do Studium i Prognozy.
Ogłoszenie


2017-07-04  
Zaproszenie do składania ofert

na przebudowę istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Trzcianka na cele świetlicy wiejskiej.
Zaproszenie do składania ofert1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  


BiP
Wydarzenia

  Luty 2021  
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28


Urząd Gminy Wilga 2010  |   Kontakt