Tablica Ogłoszeń

2019-01-17  
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wilga

o przeprowadzeniu wizji w terenie oraz o podjęciu konsultacji społecznych w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład stolarski ze stanowiskiem do nakładania powłok lakierniczych zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 807/2 w Celejowie, 08-470 Wilga” - Inwestor Usługi Stolarskie i Ogólnobudowlane, Antoni Wróbel, Celejów 65, 08-470 Wilga.

Obwieszczenie


2019-01-11  
Informacja w sprawie podatku od środków transportowych 2019

informacja podatek od środków transportowych
deklaracja -dt-1-6
załącznik dt-1a-6
uchwała


2019-01-04  
informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego na 2019 r.

akcyza informacja
wniosek akcyza
Oświadczenie - akcyza


2018-12-27  
Harmonogram szczepienia psów p. wściekliźnie w 2019 r.

Harmonogram 2019 r.


2019-01-09  
Program Czyste Powietrze

Dofinansowanie nowych źródeł ciepła


2019-01-02  
Informacja w sprawie podatków dla osob prawnych na rok 2019

Urząd Gminy w Wildze przekazuje w załączeniu aktualne druki deklaracji podatkowych na rok 2019 wraz z obowiązującymi aktami prawnymi, które zawierają stawki podatkowe na rok 2019.
Jednocześnie nadmienia się, że w przypadku podatku od nieruchomości obowiązują stawki z 2018 r. oraz, że zachowuje moc Uchwałą Nr 1.2.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dn. 09 stycznia 2018 r. orzekająca nieważność w części § 1 ust. 1 pkt 2 lit c Uchwały Nr XXXVII/193/17 Rady Gminy Wilga w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
W 2019 r. w stosunku do budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej obowiązuje tylko jedna stawka podatku w wysokości 19,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek rolny
Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2019 r.
Komunikat prezesa GUS w sprawie średniej ceny drewna na 2019 r.
Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2019 r.


2018-12-27  
Zbiorowe odprowadzanie ścieków - tymczasowa taryfa

Decyzją WA.RET.070.1.120.4.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ZBiEUWK Sp. z o.o. z siedzibą w Miętnem, orzeka o określeniu taryfy tymczasowej dla Gminy Wilga dotyczącej zbiorowego odprowadzania ścieków.

Cena ścieków wynosi 4,56 zł (netto) za 1 m3 w okresie od 1 miesiąca do czasu zatwierdzenia nowej taryfy.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków występuje jedna grupa taryfowa dla wszystkich odbiorców usług - dotyczy odprowadzania ścieków socjalno - bytowych, poprodukcyjnych i odprowadzania ścieków z obiektów działalności usługowej i handlowej.

Rozliczenie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków następuje na podstawie określonych w taryfie cen podanych dla 1 m3 odprowadzanych ścieków, które odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu za ilość odprowadzanych ścieków przez odbiorcę usług, w podanym okresie rozliczeniowym.


2018-12-20  
Zapytanie cenowe - konserwacja oświetlenia ulic

Wójt Gminy Wilga zaprasza do złożenia oferty na Konserwację oświetlenia ulicznego w ilości 863 punkty świetlne ( w tym 12 LED ) na terenie gminy Wilga ...


czytaj całość »

2018-12-20  
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w spr. ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie podaje do wiadomości, że z dn. 19 grudnia 2018r. na mocy decyzji Komisji (UE) 2018/2015 z dn. 17.12.2018r zmieniającej Decyzję Komisji 2014/709 teren gmin Wilga, Garwolin z miastem Garwolin, Pilawa, Parysów...


czytaj całość »


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  


BiP
Wydarzenia

  Kwiecień 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


Urząd Gminy Wilga 2010  |   Kontakt