Aktualności

Złote Gody 2020

W dniu 30.07.2020 roku odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” parom małżeńskim, które pięćdziesiąt lat temu zawarły związek małżeński. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, której przewodniczył ksiądz...

3 sierpnia 2020

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej.

Urząd Gminy Wilga informuje, że firma PROMAG zajmująca się dofinansowaniem do instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej organizuje w dniu 4 sierpnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, o godzinie 17.00 spotkanie informacyjne. Wszystkie osoby...

31 lipca 2020

Ogłoszenie o szacowaniu strat

Rolnicy, u których wystąpiły szkody (głównie dotyczy środków trwałych) w gospodarstwach rolnych spowodowane przez huragan i deszcz nawalny w dniach 18-23 czerwca 2020, mogą składać skrupulatnie wypełnione i czytelnie podpisane wnioski o oszacowanie szkód wraz...

31 lipca 2020

OTWARTY NABÓR PARTNERA

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych Szczegółowe informacje w...

31 lipca 2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Urząd Gminy Wilga zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu sporządzonego dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych gminy Wilga od dnia 20.07.2020 r....

21 lipca 2020

Trwa renowacja Pomnika Sapera w miejscowości Skurcza

Pod koniec czerwca rozpoczęła się renowacja Pomnika Sapera gminie Wilga. Prace zakończą się pod koniec sierpnia. Urząd Gminy w Wildze wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie z wnioskiem...

21 lipca 2020

Gmina Wilga z dofinansowaniem na zakup drona

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza, gmina Wilga otrzymała dofinansowanie w kwocie 26 881,00 zł na zakup drona badającego skład dymu z kominów w gminie Wilga. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, to program, który...

21 lipca 2020

Harmonogram prac komisji ds. szacowania szkód spowodowanych przez GRAD

Wójt Gminy Wilga w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w dniu 7 czerwca 2020 roku na terenie Gminy Wilga,informuje o harmonogramie prac komisji....

16 lipca 2020

Dofinansowanie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabieńcu

Informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabieńcu otrzymała dofinansowanie w kwocie 75 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji...

14 lipca 2020

Dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Mariańskiego Porzecza

22 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu garwolińskiego otrzymały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych. Druhowie z 15 jednostek Ochotniczych Straży...

9 lipca 2020
logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 685 30 70
Telefon/Fax:(025) 685 30 71
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00