Tablica Ogłoszeń

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej.

Urząd Gminy Wilga informuje, że firma PROMAG zajmująca się dofinansowaniem do instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej organizuje w dniu 4 sierpnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, o godzinie 17.00 spotkanie informacyjne. Wszystkie osoby...

31 lipca 2020

OTWARTY NABÓR PARTNERA

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych Szczegółowe informacje w...

31 lipca 2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO B.6733.02.2020.SK

Zawiadamiam o wydaniu w dniu 13.07.2020 r. decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, sieci napowietrznej SN-15kV, w miejscowości Wilga, na działkach ewidencyjnych o numerach : Wilga: 474/11, 1115/2, 371/2...

13 lipca 2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zawiadamiam o wydaniu w dniu 06.07.2020r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, nN-0,4kV, sieci napowietrznej SN-15kV, nN-0,4kV, złącz kablowych SN-15kV, nN-0,4kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych,...

13 lipca 2020

OBWIESZCZENIE o niezałatwieniu sprawy w terminie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV, stacji transformatorowej kontenerowej SN-15kV i nn-0,4kV w miejscowości OTW Wilga i Nowy Żabieniec...

6 lipca 2020

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ZP.B.6733.04.2020.SK

na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działce ewidencyjnej nr 425/1 w miejscowości Wilga...

19 czerwca 2020

OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO B.6733.02.2020.SK

na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, sieci napowietrznej SN-15kV w miejscowości Wilga...

18 czerwca 2020

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW otwarty w dniu 2020-06-20 w godz 8:00 – 16:00

W związku z częstymi wątpliwościami Urząd Gminy Wilga uprzejmie informuje mieszkańców, że do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Celejowie (przy oczyszczalni ścieków) można bezpłatnie oddać posegregowane odpady komunalne. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:...

17 czerwca 2020

Ogłoszenie o szacowaniu strat

Rolnicy, u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane przez GRAD w dniu 7 czerwca 2020, mogą składać skrupulatnie wypełnione i czytelnie podpisane wnioski o oszacowanie szkód wraz z załącznikami w terminie do dnia 26...

15 czerwca 2020
logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 685 30 70
Telefon/Fax:(025) 685 30 71
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00