Tablica Ogłoszeń

Umorzenie postępowania

Umorzenie postępowania w sprawie budowy elektroenerketycznych linii kablowych średniego napięcia i niskiego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową, stanowiskiem słupowym średniego napięcia i złączem kablowym niskiego napięcia....

20 stycznia 2020

Odpady komunalne 2020

INFORMACJA Gmina Wilga obejmuje zorganizowanym obowiązkiem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne Sposób naliczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w...

2 stycznia 2020

UWAGA!!! Od dnia 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do segregacji odpadów komunalnych.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010), Wójt Gminy Wilga informuje, że od dnia 6 września 2019r. obowiązkiem właściciela nieruchomości...

30 grudnia 2019

Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika, w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego pod projektowane stanowiska słupowe nowej dwutorowej linii 400kV Kozienice-Miłosna...

30 grudnia 2019

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Wójt Gminy Wilga przekazuje w załączeniu Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Do dnia 24 stycznia 2020 r. można składać wniosku i skargi do...

18 grudnia 2019

Przedsiębiorco!Do końca roku trzeba złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO

Do 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorcy powinni złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę firmy. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami lub https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7776,przedsiebiorco-do-konca-roku-trzeba-zlozyc-wniosek-o-wpis-do-rejestru-bdo.html...

12 grudnia 2019

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 11.12.2019 roku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE na dz. Nr 745, 611 w m. Wilkowyja oraz dz....

11 grudnia 2019

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach w miejscowości Nowy Żabieniec oraz Wilkowyja....

3 grudnia 2019

OFICJALNE OTWARCIE PODWÓRKA TALENTÓW NIVEA

W dniu 20 listopada 2019 roku odbyło się oficjalne otwarcie Podwórka Talentów NIVEA. Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wildze przygotowały z tej okazji program artystyczny, za co zostały nagrodzone drobnymi upominkami od Nivea. Bardzo...

29 listopada 2019
logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 685 30 70
Telefon/Fax:(025) 685 30 71
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00