x

Podniesienie kompetencji cyfrowych

Tablica Ogłoszeń

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Wójta Gminy Wilga w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilga, przeznaczonej do sprzedaży....

16 sierpnia 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga w sprawie wydaniaw dniu 17.07.2019r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową sieci kablowej elektroenergetycz obwieszczenie...

17 lipca 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga w sprawie wydania w dniu 15.07.2019r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na lin obwieszczenie...

15 lipca 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wilga o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napi obwieszczenie...

1 lipca 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wilga o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową sieci kablowej ele Obwieszczenie...

1 lipca 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga o wydaniu w dniu 25.06.2019r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia nN 0,4 kV z przyłączem kablowym OBWIESZCZENIE...

25 czerwca 2019

Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w 2019 r.

Miejsca wykorzystywane do kąpieli Ocena bieżąca jakości wody...

25 czerwca 2019

PETYCJA os. prawnej Szulc-Efekt sp. z o.o.

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tj. z dnia 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym Kierownik Jednostki...

21 czerwca 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Wilga ul. Warszawska 38,08-470 Wilga w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi gminnej 131310W (ul. Wiślana)na częś Obwieszczenie...

17 czerwca 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilga Obwieszczenie...

10 czerwca 2019
logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 685 30 70
Telefon/Fax:(025) 685 30 71
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00