Ważne

UWAGA!!! Od dnia 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do segregacji odpadów komunalnych.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010), Wójt Gminy Wilga informuje, że od dnia 6 września 2019r. obowiązkiem właściciela nieruchomości...

30 grudnia 2019

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Wójt Gminy Wilga ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wilga ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga ds. budownictwa i zamówień publicznych Urzędu Gminy w Wildze Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie całokształtu...

21 listopada 2019

Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wójt Gminy Wilga informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu ogólnokrajowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania...

14 listopada 2019

Zbiórka elektrośmieci.

Urząd Gminy Wilga informuje, że w dniu 28 listopada 2019 roku (czwartek) odbędzie się zbiórka elektrośmieci. Miejsce i godzina zbiórki znajdują się na plakacie....

14 listopada 2019

PODZIĘKOWANIA

Firma Brüggen Polska jako największy zakład produkcyjny na terenie gminy Wilga, w ramach współpracy z Gminą Wilga w pierwszej połowie sierpnia 2019 roku ufundowała regenerację 3 ujęcia wody na Stacji Uzdatniania Wody. Zakres prac obejmował...

18 października 2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia...

18 października 2019

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilga

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilga....

19 czerwca 2019

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnej

Wójt Gminy Wilga ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę nieruchomości gminnej....

12 czerwca 2019
logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 685 30 70
Telefon/Fax:(025) 685 30 71
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00