Strona Główna

2011-09-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga z dnia 5 września 2011 r.


w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016 ) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Obwód głosowania Nr 1
granice obwodu :Celejów, Cyganówka, Skurcza, Ruda Tarnowska, Tarnów, Trzcianka, Wólka Gruszczyńska, Holendry, Wilga, Wilga Osiedle
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ: Gminny Ośrodek Kultury w Wildze

Obwód głosowania Nr 2
granice obwodu: Goźlin Górny, Goźlin Mały, Mariańskie Porzecze, Nieciecz, Ostrybór
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ: Publiczna Szkoła Podstawowa w Mariańskim Porzeczu

Obwód głosowania Nr 3
granice obwodu: Nowe Podole, Stare Podole, Wicie, Zakrzew
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kępie Celejowskiej

Obwód głosowania Nr 4
granice obwodu: Stary Żabieniec, Uścieniec Kolonia, Nowy Żabieniec
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ: Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabieńcu

Obwód głosowania oznaczony numerem 1 posiada lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Obwód głosowania oznaczony numerem 1, zarządzeniem Nr 34/2011 Wójta Gminy Wilga w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego, został wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.
Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 26 września 2011 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 29 września 2011 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do 21 dnia przed dniem wyborów, tj. do 19 września 2011 r.
Uwaga! W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wildze, pokój nr 5 lub pod nr telefonu(025) 6853070 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: ugwilga@interia.pl.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania, tj. 9 października 2011 r. (niedziela), w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Wójt
(-)
Szymon Woźniak
Powrót


BiP
Wydarzenia

  Czerwiec 2019  
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Urząd Gminy Wilga 2010  |   Kontakt