Ochrona Środowiska

2013-03-14
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH


Od dnia 01 stycznia 2016 roku Gmina Wilga obejmuje zorganizowanym systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Sposób naliczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Wilga będzie naliczany na dwa różne sposoby. Szczegółowa informacja w załączeniu:

Informacje na 2016 r.

Przypominamy, że zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. 2013 poz. 1399, z późn. zmianami) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub nie zamieszkują mieszkańcy a, powstają odpady komunalne, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie, której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykaz podmiotów świadczących indywidualnie usługi w zakresie odbioru zagospodarowania odpadów komunalnych znajduje się w zakładce Ochrona Środowiska, Rejestr Działalności Regulowanej pod adresem:
http://www.ugwilga.pl/index.php?id=166&idkat=4

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Wilga na 2016 r.


Akty prawa miejscowego ogłoszone zostały w Dziennikach Urzędowych Województwa Mazowieckiego w dniu 07 grudnia 2015 r. - dostępne w wersji PDF, XML oraz HTML pod adresami:

Uchwała nr XI/55/15 Rady Gminy Wilga z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy


http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2015/10092/

Uchwała nr XI/56/15 Rady Gminy Wilga z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy


http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2015/10093/


Uchwała nr XI/62/15 Rady Gminy Wilga z dnia 28 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilga

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2015/10094/

Uchwała nr XI/63/15 Rady Gminy Wilga z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów


http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2015/10095/

Uchwała nr XI/64/15 Rady Gminy Wilga z dnia 28 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy


http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2015/10096/


Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Wilga

Powrót


BiP
Wydarzenia

  Kwiecień 2018  
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


Urząd Gminy Wilga 2010  |   Kontakt