Ochrona Środowiska

2010-06-09
DECYZJE ŚRODOWISKOWE


Procedura
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Wilga, ul. Warszawska 38, I piętro, pok. Nr 1 (sekretariat) tel. 25 6853070, fax. 25 6853071.

Opłaty
We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:
205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami) - (art. 59 - 87).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71ze zm.).

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Wilga.

Wniosek i KIP


Powrót


BiP
Wydarzenia

  Luty 2018  
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        


Urząd Gminy Wilga 2010  |   Kontakt