Strona Główna

2019-07-11  
RAZEM DLA KRZYŚKA - POTRZEBNA POMOC!

W dniu 24 czerwca 2019 r. nasz kolega, przyjaciel, sąsiad, druh Krzysztof Ostanek uległ nieszczęśliwemu wypadkowi przy pracy w gospodarstwie, w którym stracił obie ręce.
Krzysiek, mieszkaniec naszej gminy, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabieńcu często niósł pomoc innym. Nie tylko jako strażak, ale również jako człowiek nigdy nie odmówił pomocy. Teraz sam potrzebuje wsparcia.
Pilnie potrzebne są środki finansowe na rehabilitację i zakup protez.
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Razem Dla Gminy Wilga", działające przy tutejszym ośrodku kultury utworzyło specjalne subkonto, na które można wpłacać środki finansowe.Prosimy o wpłacanie na nr konta:

18 9210 0008 0046 7656 2000 0060
z dopiskiem "NA POMOC DLA KRZYSZTOFA OSTANKA"

Apelujemy o zrozumienie i włączenie się w akcję "RAZEM DLA KRZYŚKA".
Ważna jest każda złotówka! Krzysiek liczy na naszą pomoc!

Wójt Gminy Wilga
Bogumiła Głaszczka

Razem dla Krzyśka - plakat


2019-07-08  
Gmina Wilga w obszarze zagrożenia ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie informuje, że dnia 05.07.2019r. teren gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południu od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od strony wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły zostały włączone na mocy decyzji Komisji (UE) 2019/1147 do tzw. strefy niebieskiej (obszar zagrożenia ASF). W związku z powyższym obowiązują ograniczenia w obrocie na tym terenie trzodą chlewną i tuszami dzików.

Mapa obszaru ASF


Zakończyła się pierwsza edycja konkursu dobrosąsiedzkiego -WzMOCnij swoje otoczenie, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W gminie Wilga grant na realizację projektów społecznych trafi do Urzędu Gminy. Projekt -Dostosowanie istniejącego palcu zabaw do potrzeb dzieci i ich opiekunów, zostanie zrealizowany do końca 2019 roku. PSE przeprowadziły konkurs dobrosąsiedzki w związku z prowadzonymi na terenie gminy działaniami inwestycyjnymi polegającymi na budowie linii 400kV relacji Kozienice-Miłosna.
Więcej informacji


Bezpłatne szkolenia z kompetencji cyfrowych dla mieszkańców.

Od lipca 2019 r. do lutego 2020 r. Gmina Wilga zrealizuje grant w ramach projektu pn.: Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!, którego celem jest podwyższenie umiejętności cyfrowych mieszkańców Gminy Wilga, którzy ukończyli 25 rok życia.

Szkolenia organizowane są w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!.

Wartość uzyskanego dofinansowania dla Gminy Wilga wynosi: 80.640,00 PLN

Cyfrowy obywatel


WYBORY DO MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Uprzejmie informuję, że uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 roku zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej. Dzień wyborów został wyznaczony na 28 lipca 2019 roku (niedziela).

Treść uchwały nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz treść uchwały nr 1/2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne na stronie internetowej Mazowieckiej Izby Rolniczej www.mir.pl

Prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej

Wiktor SzmulewiczOgłoszenie o wyborach
OBWIESZCZENIE
Rejestracja kandydatów
Zgłoszenie kandydata
Lista poparcia kandydata
Instrukcja do poparcia kandydata
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie


2019-06-19  

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie informacyjne w sprawie Programu Rodzina 500+, które odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 przy budynku Urzędu Gminy Wilga.
Podczas spotkania przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego będą odpowiadać na wszystkie pytania dotyczące świadczenia 500+ na pierwsze dziecko.


2019-06-19  
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilga.

Obwieszczenie


2019-06-13  
INFORMACJA

Informuję, że Urząd Gminy Wilga w dniu 14.06.2019 roku (piątek)
będzie czynny w godzinach od 7.00 do 13.00.

Wójt
/-/Bogumiła Głaszczka
2019-06-12  
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ

Wójt Gminy Wilga ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę nieruchomości gminnej.

Ogłoszenie


2019-06-10  
APEL- OSZCZĘDZAJ WODĘ

W związku z falą upałów i związanym z tym deficytem wody, Wójt Gminy Wilga, apeluje o oszczędne gospodarowanie zużyciem wody w celach gospodarczych (podlewanie trawników, napełnianie basenów, mycie samochodów).

Fala upałów sprawia, że wzrósł pobór wody, w związku z czym występują znaczne spadki ciśnienia na niektórych odcinkach sieci wodociągowej, co w konsekwencji może spowodować wystąpienie częstszych awarii.
W miejscowościach Trzcianka, Stary Żabieniec, Uścieniec Kolonia i Nowy Żabieniec często brakuje wody w kranach.

Zwiększony pobór wody powoduje, że niektórzy odbiorcy mają problemy z zaspokojeniem swoich podstawowych potrzeb socjalno-bytowych. W chwili obecnej prowadzone są prace nad budową nowego zbiornika retencyjnego na stacji uzdatniania wody, po ich zakończeniu przeprowadzona zostanie renowacja istniejących ujęć, co pozwoli na rozwiązanie istniejących problemów z dostępem do wody.1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  


BiP
Wydarzenia

  Lipiec 2019  
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Urząd Gminy Wilga 2010  |   Kontakt