x

UWAGA!Nowy numer konta bankowego na wpłaty za odpady komunalne.Urząd Gminy Wilga informuje, że wszystkie wpłaty dotyczące odbioru odpadów komunalnych należy wpłacać na konto nr 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

OBWIESZCZENIE
28 października 2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga o wszczęciu postępowania na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin działającej przez pełnomocnika ENERGOCOM pro Sp. z o.o. ul. Poleczki 9a, 02-822 Warszawa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia i niskiego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową, stanowiskiem słupowym średniego napięcia i złączem kablowym niskiego napięcia zlokalizowanych na dzi. nr 481/3 w miejscowości Wilga.
logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 685 30 70
Telefon/Fax:(025) 685 30 71
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00