x

UWAGA!Nowy numer konta bankowego na wpłaty za odpady komunalne.Urząd Gminy Wilga informuje, że wszystkie wpłaty dotyczące odbioru odpadów komunalnych należy wpłacać na konto nr 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
14 listopada 2019

Wójt Gminy Wilga informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu ogólnokrajowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Gmina Wilga podjęła decyzję o złożeniu wniosku i ubieganiu się o dofinansowanie. W związku z tym faktem, jesteśmy zobligowani do zebrania informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Wilga odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak:

  • Folii rolniczych (białych, czarnych);
  • Siatki i sznurka do owijania balotów;
  • Opakowania po nawozach
  • BIG BAGów.

Zainteresowani mieszkańcy, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowania powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Wilga w terminie do 29.11.2019 roku. Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie- pokój nr 1 tel. 25 685 30 70, jak również ze strony internetowej Urzędu.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Wilga dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 685 30 70
Telefon/Fax:(025) 685 30 71
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00