x

UWAGA!Nowy numer konta bankowego na wpłaty za odpady komunalne.Urząd Gminy Wilga informuje, że wszystkie wpłaty dotyczące odbioru odpadów komunalnych należy wpłacać na konto nr 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Zajęcia z Cyfrowego Obywatela w gminie Wilga rozpoczęte!
29 listopada 2019

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Wilga

Gmina Wilga rozpoczęła realizację szkoleń w ramach projektu pn.: „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!, którego celem jest podwyższenie umiejętności cyfrowych mieszkańców gminy Wilga, którzy ukończyli 25 rok życia.

Szkolenia organizowane są w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa,  działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!Wartość uzyskanego dofinansowania dla Gminy Wilga wynosi: 80.640,00 PLN

Zadaniem szkoleń jest wykształcenie w uczestnikach podstawowych kompetencji cyfrowych, zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

W bezpłatnych szkoleniach uczestniczyć mogą dorośli od 25 roku życia, w tym osoby niepełnosprawne i seniorzy 65+. Szkolenia odbywają się w grupach 12-osobowych i są dostosowane do stopnia wiedzy uczestników.

Każde ze szkoleń trwa 32 godziny zegarowe (8 spotkań po 4 godziny zegarowe) w obszarach zgodnych z potrzebami uczestnika. Szkolenia kończą się otrzymaniem certyfikatu. Podczas szkoleń zapewnione są przerwy kawowe z drobnym poczęstunkiem.

Organizator – Gmina Wilga zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe i laptopa dla każdego uczestnika szkolenia. Zajęcia odbywają się w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Wilga, mieszczącego się przy ul. Warszawskiej 38, 08-470 Wilga.

Dotychczas przeszkolono 2 grupy uczestników z tematu „Rodzic w Internecie”. Trwają zajęcia 3 grupy z tematu” Działam w sieciach społecznościowych”. Od tego tygodnia ruszają zajęcia z tematu ”Mój biznes w sieci” oraz „Tworzę własną stronę internetową – bloga”. Zajęcia odbywają się przez cały dzień w zależności od możliwości czasowych uczestników.

W tym miejscu należą się ogromne podziękowania i ukłony dla naszych Szanownych Seniorów. Bierzmy wszyscy z nich przykład, bo to Oni jako pierwsi wspierając projekt i gminę zdecydowali się na udział w szkoleniach w ramach dwóch grup szkoleniowych. SERDECZNE DZIĘKI!

Czekamy na dalsze Państwa zgłoszenia!

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dzięki czynnemu udziałowi mieszkańców gminy Wilga w szkoleniach,  jedna ze szkół podstawowych otrzyma zakupione w ramach projektu laptopy.

PAMIĘTAJMY – WARTO POMAGAĆ!

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 685 30 70
Telefon/Fax:(025) 685 30 71
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00